ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ    ředitelka školy, výchovná poradkyně
Mgr. Jaroslav HASIL   statutární zástupce ředitelky, výchovný poradce - volba povolání, poruchy chování
Mgr. Libuše SVOBODOVÁ  zástupce ředitele pro pedagogickou činnost
Eva CIELECKÁ  zástupce ředitele pro ekonomiku
 
 
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ:
Výchovná poradkyně poruchy   učení:
Mgr. Marie VITVAROVÁ
Metodik prevence:
Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ
Školní psycholog:
Mgr. Ing. Drahoslava  Rödlová
Výchovní poradci:
Mgr. Dagmar ŠOLAROVÁ
Mgr. Jaroslav HASIL
 
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Martina SKRAMUŠSKÁ
Koordinátor a metodik ICT:
Ing. Jan VRTIŠKA
 
 
1.STUPEŇ 2.STUPEŇ
 0. P  - Štěpánka KOMŮRKOVÁ, DiS.

6.A  Mgr. Jana MIKLOVIČOVÁ

1.A - Mgr. Zuzana FUCHSOVÁ, 1.st.  6.B   Ing. Irena PAPOUŠKOVÁ, učí PŘ,CH,VV
1.B  Mgr. Eva JANATOVÁ, 1.st.  6.C -  Mgr. Karin SCHEREROVÁ, 2.st. TV, AJ a trenér házené
1.C  -  Mgr. Naděžda KOČOVÁ, 1.st. 7.A -  Mgr. Lenka FIRMANOVÁ

2.AMgr. Romana KRČMÁŘOVÁ, 1.st. 

7.B Ing. Kamila GLASEROVÁ, M,PČ

2.B  - Mgr. Lucie ONDRÁČKOVÁ, 1.st. ,spec.pedagogika

8.A  Mgr. Michal JELÍNEK 

3.A  Mgr. Miroslava RYJÁČKOVÁ, 1.st.

8.B  - Ing. Jan VRTIŠKA, metodik IKT, učí IKT,F 

3.B Mgr. Oldřiška  RÁCZOVÁ

8.C Mgr. Jana Froňková  

3.C  - Mgr. Lenka VRABCOVÁ, 1.st. spec.pedagogika 

9.A  - Ing. Martina BECKOVÁ, učí M 

4.A  - Bc. Lucie URBANOVÁ, 1.st.

9.B  - Ivana JANOŠOVÁ, učí F,TV

4.B  -   Mgr. Dagmar HASILOVÁ, 2.st. NJ,RJ,D 

4.C -  Mgr. Václava HYKOVÁ, 1.st. 

 Učitelé bez třídnictví:

5.A  -  Mgr. Gabriela  HEBKÁ, 1.st. 

Mgr. Pavel BAŽO

5.B  - Mgr. Petra KRATOCHVÍLOVÁ, 2.st. ČJ,Vv

Ing. Milan RYBÁK, učí TV a trenér atletiky

5.C  -  Mgr. Martina  SKRAMUŠSKÁ

Ing. Kateřina WALTEROVÁ

Mgr. Anna NEKOLOVÁ, 1.st.

Kamila KOUTNÁ, BSc. učí AJ

Mgr. Marie VITVAROVÁ, 1.st. školní speciální pedagog

Mgr. Vadim VŠETULA,2.st. Z, D, TV a trenér florbal

Asistenti pedagoga:

Lucie THALEROVÁ, asistentka pedagoga

Jana  PLUHAŘOVÁ, asistentka pedagoga

Lucie  NOVÁKOVÁ, asistentka pedagoga

Marcela  POKORNÁ, asistentka pedagoga

Marcela VČELKOVÁ,  asistentka  pedagoga

Bc. Zlata TOMÁŠKOVÁ, asistentka pedagoga
Lenka BRÁNIŠOVÁ, asistent pedagoga Mgr. Pavel BAŽO, sociální  asistent 

Jana KASLOVÁ, sociální  asistentka 

Jessica PAULOVÁ asistentka  pedagoga
Mgr. Jana MIKLOVOČOVÁ, asist. pedagoga Bc. Lucie NEJEDLÁ, asistentka  pedagoga

Bc. Alena EŠTOKOVÁ, asistentka  pedagoga

Radka BURDYCHOVÁ, asistentka  pedagoga
Olga KOCOURKOVÁ, asistentka  pedagoga Libuše KRYSLOVÁ, asistentka  pedagoga
Zdeňka PÁLKOVÁ,DiS., asistentka pedagoga

Mgr. Barbora POŠTOVÁ - na MD, od 1. 4. 2016


  

 ucit


 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - ŠKOLNÍ KLUB

Ivana LHOTÁKOVÁ - vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK - ZELENÁ ŠD

Petra  JAKUBKOVÁ - vychovatelka Školní klub

Iveta PERGLOVÁ - vychovatelka - ŽLUTÁ ŠD

Jana SCHEJBALOVÁ - vychovatelka - MODRÁ ŠD

Simona CSESZNOKOVÁ - vychovatelka BAREVNÁ  ŠD 

  Alena  REŠOVÁ -  vychovatelka ČERVENÁ ŠD 

 PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

Miroslava JANÁTOVÁ - personalistka, mzdová účetní

Ladislav ŽENÍŠEK - správce budov a školník

- správce hřiště  776 461 476


 UKLÍZEČKY

Michaela HENYCHOVÁ

Lenka ČERNOHORSKÁ

Monika HENDRYCHOVÁ

Soňa SLÁDKOVÁ

 

Eva SRBOVÁ

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Věra PRUŽINOVÁ - vedoucí školní jídelny

Petra SCHEJBALOVÁ - vedoucí kuchařka

Jana BÁRTOVÁ - kuchařka

Jaroslava HOLÁ - kuchařka

Lenka KREMLIČKOVÁ - kuchařka

Simona VRBOVÁ- kuchařka

Poslední aktualizace 02. 02. 2017