Suplování:   Pondělí 26.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017 (9:44)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0.P

 

                 

1.A

 

                 

1.B

 

                 

1.C

 

                 

2.A

 

                 

2.B

 

                 

3.A

 

                 

3.B

 

                 

3.C

 

                 

4.A

 

                 

4.B

 

                 

4.C

 

                 

5.A

 

                 

5.B

 

                 

5.C

 

                 

6.A

 

                 

6.B

 

               

6.C

 

               

7.A

 

                 

7.B

 

                 

8.A

 

                 

8.B

 

                 

8.C

 

               

9.A

 

                 

9.B

 

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Becková Martina (AŠK)

 

..

..

..

-

..

                 

Firmanová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

VSV

                 

Froňková Jana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

BAP

               

Fuchsová Zuzana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Glaserová Kamila (AŠK)

 

..

..

..

-

..

                 

Hasilová Dagmar (AŠK)

 

..

..

-

..

..

                 

Hebká Gabriela (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Skramušská Martina (AŠK)

 

-

..

..

..

-

                 

Hyková Václava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Janatová Eva (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Janošová Ivana (AŠK)

 

-

-

..

..

..

....

               

Jelínek Michal (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Kočová Naděžda (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Komůrková Stěpánka (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Koutná Kamila (NEM)

-

..

-

..

..

..

....

-

-

-

-

-

-

-

-

Krčmářová Romana (LEK)

-

                           

Krčmářová Romana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Lhotáková Ivana (AŠK)

             

-

-

   

-

-

   

Miklovičová Jana (AŠK)

 

..

..

..

-

-

                 

Kratochvílová Petra (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Ondráčková Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

BAP

                 

Papoušková Irena (AŠK)

 

..

..

..

-

..

..

               

Pluhařová Jana (AŠK)

 

-

-

-

-

-

-

               

Pokorná Marcela (AŠK)

 

-

-

-

-

-

                 

Raczová Oldřiška (AŠK)

 

..

..

..

-

..

                 

Rybák Milan (XXX)

-

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Schejbalová Jana (OČR)

   

-

-

                     

Schererová Karin (AŠK)

 

..

-

..

..

..

-

               

Urbanová Lucie (AŠK)

 

..

-

..

-

..

                 

Vrtiška Jan (AŠK)

 

-

-

-

..

..

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

 

..

..

-

..

..

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Bažo Pavel

4.hod

odpadá

Tv

6.B (Chl)+

 

Akce školy

 

5.hod

jídelna

 
 

5.hod

odpadá

ČaSP

6.B (Ku6B)

 

Akce školy

 

6.hod

jídelna

 
 

6.hod

odpadá

ČaSP

6.B (Ku6B)

 

Akce školy

Vitvarová Marie

3.hod

odpadá

MJA

4.B

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

ČaJS

4.B

 

Akce školy

Hasil Jaroslav

6.hod

odpadá

ČaSP

8.C

 

Akce školy

Nekolová Anna

3.hod

odpadá

MJA

4.C

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

ČaJS

4.C

 

Akce školy

Svobodová Libuše

1.hod

odpadá

MJA

9.B

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

MJA

8.A

 

Akce školy

Všetula Vadim

1.hod

odpadá

Z

6.C

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

Z

6.B

 

Akce školy

 

5.hod

šatny

 
 

5.hod

odpadá

Tv

5.B

 

Akce školy

Walterová Kateřina

2.hod

odpadá

Ch

9.A

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

Ch

9.B

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

0.P

skup xxxx: 1.- 5. hod Akce školy

1.A

1.- 5. hod Akce školy

1.B

1.- 5. hod Akce školy

1.C

1.- 5. hod Akce školy

2.A

1.- 5. hod Akce školy

2.B

1.- 5. hod Akce školy

3.A

1.- 5. hod Akce školy

3.B

1.- 5. hod Akce školy

3.C

1.- 5. hod Akce školy

4.A

1.- 5. hod Akce školy

4.B

1.- 5. hod Akce školy

4.C

1.- 5. hod Akce školy

5.A

1.- 5. hod Akce školy

5.B

1.- 5. hod Akce školy

5.C

1.- 5. hod Akce školy

6.A

1.- 5. hod Akce školy

6.B

1.- 6. hod Akce školy

6.C

1.- 6. hod Akce školy

7.A

1.- 5. hod Akce školy

7.B

1.- 5. hod Akce školy

8.A

1.- 5. hod Akce školy

8.B

1.- 5. hod Akce školy

8.C

1.- 6. hod Akce školy

9.A

1.- 5. hod Akce školy

9.B

1.- 6. hod Akce školy

Pedagogický dohled u třídy:

0.P (xxxx), 1.- 5. hod - Komůrková Stěpánka

1.A, 1.- 5. hod - Fuchsová Zuzana

1.B, 1.- 5. hod - Janatová Eva

1.C, 1.- 5. hod - Kočová Naděžda

2.A, 1.- 5. hod - Krčmářová Romana

2.B, 1.- 5. hod - Ondráčková Lucie

3.A, 1.- 5. hod - Ryjáčková Miroslava

3.B, 1.- 5. hod - Raczová Oldřiška

3.C, 1.- 5. hod - Vrabcová Lenka

4.A, 1.- 5. hod - Urbanová Lucie

4.B, 1.- 5. hod - Hasilová Dagmar

4.C, 1.- 5. hod - Hyková Václava

5.A, 1.- 5. hod - Hebká Gabriela

5.B, 1.- 5. hod - Kratochvílová Petra

5.C, 1.- 5. hod - Skramušská Martina

6.A, 1.- 5. hod - Miklovičová Jana

6.B, 1.- 6. hod - Papoušková Irena

6.C, 1.- 6. hod - Schererová Karin

7.A, 1.- 5. hod - Firmanová Lenka

7.B, 1.- 5. hod - Glaserová Kamila

8.A, 1.- 5. hod - Jelínek Michal

8.B, 1.- 5. hod - Vrtiška Jan

8.C, 1.- 6. hod - Froňková Jana

9.A, 1.- 5. hod - Becková Martina

9.B, 1.- 6. hod - Janošová Ivana

 

 

Suplování:   Úterý 27.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017 (9:44)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0.P

 

                 

1.A

 

                 

1.B

 

                 

1.C

 

                 

2.A

 

                 

2.B

 

                 

3.A

 

                 

3.B

EX

EX

               

3.C

 

                 

4.A

 

                 

4.B

EX

EX

               

4.C

 

                 

5.A

 

             

5.B

 

                 

5.C

 

                 

6.A

 

                 

6.B

 

                 

6.C

 

                 

7.A

 

                 

7.B

 

                 

8.A

 

                 

8.B

 

                 

8.C

 

                 

9.A

 

             

9.B

 

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Becková Martina (AŠK)

 

-

..

..

..

..

-

-

             

Vitvarová Marie (AŠK)

-

..

..

..

-

-

-

               

Firmanová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Froňková Jana (AŠK)

 

..

..

-

..

..

                 

Fuchsová Zuzana (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Glaserová Kamila (AŠK)

 

-

..

..

..

-

                 

Hasilová Dagmar (AŠK)

-

..

..

..

..

..

-

               

Hebká Gabriela (AŠK)

 

..

..

..

..

..

..

-

             

Skramušská Martina (LEK)

           

....

-

             

Skramušská Martina (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Hyková Václava (AŠK)

 

..

..

-

..

..

                 

Janatová Eva (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Janošová Ivana (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Jelínek Michal (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Kočová Naděžda (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Komůrková Stěpánka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Koutná Kamila (NEM)

-

..

..

..

-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Krčmářová Romana (AŠK)

 

..

..

..

..

NEA

                 

Miklovičová Jana (AŠK)

 

..

-

..

..

-

                 

Kratochvílová Petra (AŠK)

 

-

..

-

-

..

                 

Ondráčková Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Papoušková Irena (AŠK)

 

..

-

-

-

..

                 

Pokorná Marcela (AŠK)

 

-

-

-

-

-

                 

Raczová Oldřiška (AŠK)

-

-

..

..

..

..

-

               

Rybák Milan (XXX)

-

..

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Schererová Karin (AŠK)

 

-

..

-

..

..

                 

Tomášková Zlata (AŠK)

 

-

-

-

-

-

                 

Urbanová Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Vrtiška Jan (AŠK)

 

..

-

..

..

-

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Walterová Kateřina (AŠK)

-

..

..

-

..

..

-

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Hasil Jaroslav

1.hod

odpadá

ČaSP

8.B

 

Akce školy

 

3.hod

odpadá

ČaSP

8.A

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

ČaSP

9.A

 

Akce školy

 

6.hod

odpadá

IKT

9.A

 

Akce školy

Nekolová Anna

1.hod

odpadá

MJA

4.C

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

ČaJS

4.C

 

Akce školy

 

5.hod

šatny

 
 

5.hod

odpadá

MJA

4.C

 

Akce školy

Svobodová Libuše

2.hod

odpadá

MJA

8.A

 

Akce školy

 

3.hod

odpadá

MJA

9.B

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

0.P

skup xxxx: 1.- 5. hod Akce školy

1.A

1.- 5. hod Akce školy

1.B

1.- 5. hod Akce školy

1.C

1.- 5. hod Akce školy

2.A

1.- 5. hod Akce školy

2.B

1.- 5. hod Akce školy

3.A

1.- 5. hod Akce školy

3.B

0., 6. hod Exkurze

 

1.- 5. hod Akce školy

3.C

1.- 5. hod Akce školy

4.A

1.- 5. hod Akce školy

4.B

0., 6. hod Exkurze

 

1.- 5. hod Akce školy

4.C

1.- 5. hod Akce školy

5.A

1.- 7. hod Akce školy

5.B

1.- 5. hod Akce školy

5.C

1.- 5. hod Akce školy

6.A

1.- 5. hod Akce školy

6.B

1.- 5. hod Akce školy

6.C

1.- 5. hod Akce školy

7.A

1.- 5. hod Akce školy

7.B

1.- 5. hod Akce školy

8.A

1.- 5. hod Akce školy

8.B

1.- 5. hod Akce školy

8.C

1.- 5. hod Akce školy

9.A

1.- 7. hod Akce školy

9.B

1.- 5. hod Akce školy

Pedagogický dohled u třídy:

0.P (xxxx), 1.- 5. hod - Komůrková Stěpánka

1.A, 1.- 5. hod - Fuchsová Zuzana

1.B, 1.- 5. hod - Janatová Eva

1.C, 1.- 5. hod - Kočová Naděžda

2.A, 1.- 5. hod - Krčmářová Romana

2.B, 1.- 5. hod - Ondráčková Lucie

3.A, 1.- 5. hod - Ryjáčková Miroslava

3.B, 0., 6. hod - Raczová Oldřiška

3.B, 1.- 5. hod - Raczová Oldřiška

3.C, 1.- 5. hod - Vrabcová Lenka

4.A, 1.- 5. hod - Urbanová Lucie

4.B, 0., 6. hod - Hasilová Dagmar

4.B, 1.- 5. hod - Hasilová Dagmar

4.C, 1.- 5. hod - Hyková Václava

5.A, 1.- 7. hod - Hebká Gabriela

5.B, 1.- 5. hod - Kratochvílová Petra

5.C, 1.- 5. hod - Skramušská Martina

6.A, 1.- 5. hod - Miklovičová Jana

6.B, 1.- 5. hod - Papoušková Irena

6.C, 1.- 5. hod - Schererová Karin

7.A, 1.- 5. hod - Firmanová Lenka

7.B, 1.- 5. hod - Glaserová Kamila

8.A, 1.- 5. hod - Jelínek Michal

8.B, 1.- 5. hod - Vrtiška Jan

8.C, 1.- 5. hod - Froňková Jana

9.A, 1.- 7. hod - Becková Martina

9.B, 1.- 5. hod - Janošová Ivana

 

 

Suplování:   Středa 28.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017 (9:44)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0.P

 

                 

1.A

 

                 

1.B

 

                 

1.C

 

                 

2.A

 

                 

2.B

 

                 

3.A

 

                 

3.B

 

                 

3.C

 

                 

4.A

 

                 

4.B

 

                 

4.C

 

                 

5.A

 

                 

5.B

 

                 

5.C

 

                 

6.A

 

                 

6.B

 

                 

6.C

 

                 

7.A

         

7.B

         

8.A

 

                 

8.B

 

                 

8.C

 

           

9.A

 

                 

9.B

 

                 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bažo Pavel (AŠK)

-

-

-

-

-

-

..

..

             

Becková Martina (AŠK)

 

..

..

..

-

..

                 

Csesznoková Simona (AŠK)

             

-

-

           

Firmanová Lenka (AŠK)

-

..

..

..

..

..

..

-

..

-

         

Froňková Jana (AŠK)

 

-

..

-

-

..

-

-

-

           

Fuchsová Zuzana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Glaserová Kamila (AŠK)

-

..

..

-

-

-

-

..

-

-

         

Hasilová Dagmar (AŠK)

 

-

..

..

..

..

                 

Hebká Gabriela (AŠK)

 

-

..

..

-

..

                 

Skramušská Martina (AŠK)

 

-

..

..

..

-

                 

Hyková Václava (AŠK)

 

-

-

..

..

..

                 

Jakubková Petra (DoA)

-

-

-

-

-

-

-

-

             

Janatová Eva (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Janošová Ivana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Jelínek Michal (AŠK)

 

..

..

-

..

-

                 

Kočová Naděžda (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Komůrková Stěpánka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Koutná Kamila (NEM)

-

-

-

..

..

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

Krčmářová Romana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Lhotáková Ivana (LEK)

 

-

-

-

                     

Lhotáková Ivana (AŠK)

             

-

-

           

Miklovičová Jana (AŠK)

 

..

-

-

-

..

                 

Kratochvílová Petra (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Nekolová Anna (AŠK)

 

..

..

..

-

                   

Ondráčková Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Papoušková Irena (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Perglová Iveta (AŠK)

             

-

-

           

Pokorná Marcela (AŠK)

 

-

-

-

-

-

                 

Raczová Oldřiška (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Rešová Alena (AŠK)

             

-

-

           

Rybák Milan (XXX)

-

-

....

....

....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Schejbalová Jana (AŠK)

             

-

-

           

Schererová Karin (AŠK)

 

-

-

..

..

..

                 

Tomášková Zlata (AŠK)

 

-

-

-

-

-

                 

Urbanová Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Vrtiška Jan (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Všetula Vadim (AŠK)

-

..

..

..

..

..

-

..

             

Walterová Kateřina (AŠK)

 

..

..

..

..

..

..

-

-

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Vitvarová Marie

1.hod

odpadá

MJA

4.B

 

Akce školy

Hasil Jaroslav

4.hod

odpadá

ČaSP

9.B

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

IKT

9.B

 

Akce školy

Janošová Ivana

6.hod

odpadá

Fy

8.C

 

Akce školy

Kratochvílová Petra

6.hod

odpadá

Vv

7.B

 

Akce školy

Nekolová Anna

5.hod

odpadá

Tv

4.C

 

Akce školy

Svobodová Libuše

1.hod

odpadá

MJA

9.B

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

MJA

8.A

 

Akce školy

Šolarová Dagmar

1.hod

odpadá

Ch

8.A

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

Ch

8.B

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

0.P

skup xxxx: 1.- 5. hod Akce školy

1.A

1.- 5. hod Akce školy

1.B

1.- 5. hod Akce školy

1.C

1.- 5. hod Akce školy

2.A

1.- 5. hod Akce školy

2.B

1.- 5. hod Akce školy

3.A

1.- 5. hod Akce školy

3.B

1.- 5. hod Akce školy

3.C

1.- 5. hod Akce školy

4.A

1.- 5. hod Akce školy

4.B

1.- 5. hod Akce školy

4.C

1.- 5. hod Akce školy

5.A

1.- 5. hod Akce školy

5.B

1.- 5. hod Akce školy

5.C

1.- 5. hod Akce školy

6.A

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(BAP)

 

1.- 5. hod Akce školy

6.B

6.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(BAP)

 

1.- 5. hod Akce školy

6.C

6.hod

Hv

   

odpadá

 

(WAK)

 

1.- 5. hod Akce školy

7.A

0.- 9. hod Akce školy

7.B

0.- 9. hod Akce školy

8.A

6.hod

AJ

   

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5. hod Akce školy

8.B

1.- 5. hod Akce školy

8.C

1.- 8. hod Akce školy

9.A

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(VSV)

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(GLK)

 

1.- 5. hod Akce školy

9.B

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(VSV)

 

7.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(GLK)

 

1.- 5. hod Akce školy

Pedagogický dohled u třídy:

0.P (xxxx), 1.- 5. hod - Komůrková Stěpánka

1.A, 1.- 5. hod - Fuchsová Zuzana

1.B, 1.- 5. hod - Janatová Eva

1.C, 1.- 5. hod - Kočová Naděžda

2.A, 1.- 5. hod - Krčmářová Romana

2.B, 1.- 5. hod - Ondráčková Lucie

3.A, 1.- 5. hod - Ryjáčková Miroslava

3.B, 1.- 5. hod - Raczová Oldřiška

3.C, 1.- 5. hod - Vrabcová Lenka

4.A, 1.- 5. hod - Urbanová Lucie

4.B, 1.- 5. hod - Hasilová Dagmar

4.C, 1.- 5. hod - Hyková Václava

5.A, 1.- 5. hod - Hebká Gabriela

5.B, 1.- 5. hod - Kratochvílová Petra

5.C, 1.- 5. hod - Skramušská Martina

6.A, 1.- 5. hod - Miklovičová Jana

6.B, 1.- 5. hod - Papoušková Irena

6.C, 1.- 5. hod - Schererová Karin

7.A, 0.- 9. hod - Firmanová Lenka

7.B, 0.- 9. hod - Glaserová Kamila

8.A, 1.- 5. hod - Jelínek Michal

8.B, 1.- 5. hod - Vrtiška Jan

8.C, 1.- 8. hod - Froňková Jana

9.A, 1.- 5. hod - Becková Martina

9.B, 1.- 5. hod - Janošová Ivana

 

 

Suplování:   Čtvrtek 29.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017 (9:44)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

0.P

 

                 

1.A

 

                 

1.B

 

                 

1.C

 

                 

2.A

 

                 

2.B

 

                 

3.A

 

                 

3.B

 

                 

3.C

 

                 

4.A

 

                 

4.B

 

                 

4.C

 

                 

5.A

 

                 

5.B

                 

5.C

                 

6.A

 

                 

6.B

 

                 

6.C

 

                 

7.A

 

                 

7.B

 

                 

8.A

 

                 

8.B

 

                 

8.C

 

                 

9.A

 

     

       

9.B

 

     

       

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Becková Martina (AŠK)

 

..

..

..

..

BAP

     

-

-

       

Firmanová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Froňková Jana (AŠK)

 

..

..

..

-

..

     

-

-

       

Fuchsová Zuzana (AŠK)

 

..

..

..

..

NEA

                 

Glaserová Kamila (AŠK)

 

..

..

..

-

-

                 

Hasilová Dagmar (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Hebká Gabriela (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Skramušská Martina (AŠK)

-

..

..

..

..

..

                 

Hyková Václava (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Jakubková Petra (AŠK)

                 

-

-

       

Janatová Eva (AŠK)

 

..

..

..

..

-

                 

Janošová Ivana (AŠK)

 

-

..

..

..

..

     

-

-

       

Jelínek Michal (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Kočová Naděžda (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Komůrková Stěpánka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Koutná Kamila (NEM)

-

..

..

..

-

..

-

..

-

-

-

-

-

-

-

Krčmářová Romana (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Miklovičová Jana (AŠK)

 

..

..

-

-

-

     

-

-

       

Kratochvílová Petra (AŠK)

-

-

..

..

..

..

                 

Ondráčková Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Papoušková Irena (AŠK)

 

-

-

-

..

..

                 

Raczová Oldřiška (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Ryjáčková Miroslava (AŠK)

 

-

..

..

..

..

                 

Schererová Karin (AŠK)

 

..

-

..

..

..

                 

Urbanová Lucie (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Vrtiška Jan (AŠK)

 

-

-

..

-

..

                 

Vrabcová Lenka (AŠK)

 

..

..

..

..

..

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Bažo Pavel

5.hod

šatny

 

Vitvarová Marie

1.hod

odpadá

MJA

4.B

 

Akce školy

Hasil Jaroslav

4.hod

odpadá

IKT

8.C

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

IKT

8.A

 

Akce školy

Nekolová Anna

1.hod

odpadá

MJA

4.C

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

ČaSP

4.C

 

Akce školy

 

3.hod

odpadá

Vv

4.C

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

Hv

4.B

 

Akce školy

 

5.hod

jídelna

 

Rybák Milan

1.hod

odpadá

ČaJS

5.A

 

Akce školy

 

3.hod

odpadá

Tv

3.A

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

Tv

7.A (Chl)+

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

ČaJS

5.B

 

Akce školy

Svobodová Libuše

1.hod

odpadá

MJA

9.B

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

MJA

8.A

 

Akce školy

Všetula Vadim

2.hod

odpadá

Z

6.C

 

Akce školy

Walterová Kateřina

1.hod

odpadá

6.A

 

Akce školy

 

2.hod

odpadá

Ch

9.A

 

Akce školy

 

4.hod

odpadá

Ch

9.B

 

Akce školy

 

5.hod

odpadá

MJA

6.C

 

Akce školy

Změny v rozvrzích tříd:

0.P

skup xxxx: 1.- 5. hod Akce školy

1.A

1.- 5. hod Akce školy

1.B

1.- 5. hod Akce školy

1.C

1.- 5. hod Akce školy

2.A

1.- 5. hod Akce školy

2.B

1.- 5. hod Akce školy

3.A

1.- 5. hod Akce školy

3.B

1.- 5. hod Akce školy

3.C

1.- 5. hod Akce školy

4.A

1.- 5. hod Akce školy

4.B

1.- 5. hod Akce školy

4.C

1.- 5. hod Akce školy

5.A

1.- 5. hod Akce školy

5.B

0.- 5. hod Akce školy

5.C

0.- 5. hod Akce školy

6.A

1.- 5. hod Akce školy

6.B

1.- 5. hod Akce školy

6.C

1.- 5. hod Akce školy

7.A

1.- 5. hod Akce školy

7.B

1.- 5. hod Akce školy

8.A

7.hod

VKAJ

KAJ

 

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5. hod Akce školy

8.B

7.hod

VKAJ

KAJ

 

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5. hod Akce školy

8.C

7.hod

VKAJ

KAJ

 

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5. hod Akce školy

9.A

7.hod

VKAJ

KAJ

 

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5., 9., 10. hod Akce školy

9.B

7.hod

VKAJ

KAJ

 

odpadá

 

(KOK)

 

1.- 5., 9., 10. hod Akce školy

Pedagogický dohled u třídy:

0.P (xxxx), 1.- 5. hod - Komůrková Stěpánka

1.A, 1.- 5. hod - Fuchsová Zuzana

1.B, 1.- 5. hod - Janatová Eva

1.C, 1.- 5. hod - Kočová Naděžda

2.A, 1.- 5. hod - Krčmářová Romana

2.B, 1.- 5. hod - Ondráčková Lucie

3.A, 1.- 5. hod - Ryjáčková Miroslava

3.B, 1.- 5. hod - Raczová Oldřiška

3.C, 1.- 5. hod - Vrabcová Lenka

4.A, 1.- 5. hod - Urbanová Lucie

4.B, 1.- 5. hod - Hasilová Dagmar

4.C, 1.- 5. hod - Hyková Václava

5.A, 1.- 5. hod - Hebká Gabriela

5.B, 0.- 5. hod - Kratochvílová Petra

5.C, 0.- 5. hod - Skramušská Martina

6.A, 1.- 5. hod - Miklovičová Jana

6.B, 1.- 5. hod - Papoušková Irena

6.C, 1.- 5. hod - Schererová Karin

7.A, 1.- 5. hod - Firmanová Lenka

7.B, 1.- 5. hod - Glaserová Kamila

8.A, 1.- 5. hod - Jelínek Michal

8.B, 1.- 5. hod - Vrtiška Jan

8.C, 1.- 5. hod - Froňková Jana

9.A, 1.- 5. hod - Becková Martina

9.B, 1.- 5. hod - Janošová Ivana

 

 

Suplování:   Pátek 30.6.2017 (sudý týden)

datum výpisu: 26.6.2017 (9:44)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Koutná Kamila (NEM)

-

-

....

....

....

....

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Zpracováno v systému Bakaláři