Zápis z jednání Školské rady dne 16/02/2017 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 15/09/2016 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 28/01/ 2016 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 17/09/ 2015 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 25/06/ 2015 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 24/02/ 2015 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 19/09/ 2014 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 03/05/ 2013 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 05/02/ 2013 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 20/09/ 2012 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 31/01/ 2012 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 20/09/ 2011 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 08/06/ 2010 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 9/02/ 2010 zde.
Zápis z jednání Školské rady dne 19/05/ 2009 zde.
Zápis z jednání Školské rady a Klubu rodičů dne 03/03 /2009 zde. Dílčí zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2008/2009 zde.
Zápis z jednání  Školské rady a Klubu rodičů dne 09/09/ 2008 zde. Hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2007/2008 zde.
Zápis z jednání  Školské rady a Klubu rodičů dne 04/03/ 2008 zde.
Autoevaluace za první pololetí 2007/2008 - v souvislosti s novým ŠVP RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ zde.
Zápis z jednání  Školské rady a Klubu rodičů dne 27/05/ 2008 zde.
 

 

******************************

 

Školská rada Základní školy, Most, J. A. Komenského 474, p.o., 434 01 Most bude v období 2013 – 2017

Za zřizovatele:

Renáta Macková - členka Zastupitelstva města Mostu, jmenována Radou města Mostu.

paní Jitka Fabiánová – pracovnice Magistrátu, jmenována v souladu s usnesením Rady města Mostu č.č341/6/2014 ze dne 29.5.2014 na funkční období 2014 - 2017.

Za pedagogy:

Mgr. Jaroslav Hasil, učitel, zř. – zvolen na pedagogické radě dne 30. 08. 2016, mandát do 30. 08. 2019, zápis ze Zahajovací pedagogické rady 30. 08. 2016

Mgr. Michal Jelínek, učitel – zvolena na pedagogické radě dne 30. 08. 2016, mandát do 30. 08. 2019, zápis ze Zahajovací pedagogické rady 30. 08. 2016

Za rodiče:

Stanislav Šebek – rodič žákyně školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne 04. 03. 2014, mandát končí 04. 03. 2017

předseda - Radko Veselý – zákonný zástupce žáka školy, zvolen na schůzi Klubu rodičů dne 10. 09. 2013, mandát končí 10. 09. 2016