Plán výchovného poradce zde.

Asociace výchovných poradců zde.

INFO školní rok 2016/2017 na školní rok 2017/2018
informace jsou aktualizovány (upload 11/01/2017)
*******************************************************************************************************************************************************************************

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ se blíží
http://www.didaktis.cz/data/xsl/img/empty.gif
http://www.didaktis.cz/data/xsl/img/empty.gif

Již dvacet let se s námi studenti připravují na přijímací zkoušky. I letos jsme pro Vás připravili aktuální příručku Testy 2017, která zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT). Níže najdete informace o jednotných přijímacích zkouškách, stejně jako tipy, jak se na zkoušky připravit. 

 

 

Informace o přijímacích zkouškách:

 

4leté obory, nástavba

6letá a 8letá gymnázia

1. řádný termín

12. 04. 2017

18. 04. 2017

2. řádný termín

19. 04. 2017

20. 04. 2017

1. náhradní termín

11. 05. 2017

11. 05. 2017

2. náhradní termín

12. 05. 2017

12. 05. 2017

 

Jednotné přijímací zkoušky se netýkají oborů:

 

·         se závěrečnou zkouškou;

·         s výučním listem;

·         se zkráceným studiem;

·         ze skupiny umění a užitného umění, kde se koná talentová zkouška (2. 1. – 15. 1. a 15. 1. – 31. 1. 2017).

Každý žák má možnost podat si dvě přihlášky na střední školu. Jednotnou zkoušku přitom může konat na každé z těchto škol, ovšem ve stejném pořadí, v jakém školy uvedl v přihlášce – první školu v pořadí v prvním řádném termínu a druhou školu v pořadí v druhém řádném termínu. Vždy se bude zohledňovat lepší výsledek (tedy 1. řádného, nebo 2. řádného termínu). Může nastat neočekávaná závažná situace, například onemocnění, které znemožní žákovi se v řádném termínu ke zkouškám dostavit. Ani v tuto chvíli není nic ztraceno. Po včasné omluvě řediteli školy, na kterou se žák hlásí, může využít náhradní termín zkoušky.

Průběh a hodnocení jednotné přijímací zkoušky:

Jednotné přijímací zkoušky se skládají z českého jazyka a matematiky, obě mají formu didaktického testu.

Zákon umožňuje středním školám a gymnáziím vedle jednotných přijímacích zkoušek vypsat i vlastní přijímací zkoušku. V takovém případě tvoří výsledek z jednotných přijímacích zkoušek minimálně 60 % celkového hodnocení uchazeče (u sportovních gymnázií minimálně 40 %).

Při přijímacích zkouškách obdrží uchazeč dva dokumenty:

·         testový sešit – obsahuje základní informace o didaktickém testu a zadání

·         záznamový arch – slouží k zápisu odpovědí

Každá část zkoušky (český jazyk a literatura, matematika) má vlastní počet úloh, svůj čas na vypracování a doporučený minimální počet bodů potřebných pro přijetí. V obou předmětech lze získat maximálně 50 bodů. Za špatné odpovědi se body neodečítají.

 

 

Matematika

Český jazyk a literatura

Počet úloh

17

30

Čas na vypracování

70 minut

60 minut

Maximální počet bodů

50 bodů

Doporučený minimální počet bodů pro přijetí

10 bodů

20 bodů

Špatné nebo vynechané odpovědi

Body se neodečítají

Všechny odpovědi se musí zanést do záznamového archu. Přestože se odevzdává i testový sešit, jakékoli postupy a výsledky zapsané na něm do hodnocení nespadají.

 

Tipy na přijímací zkoušky:

 

Přijímací zkoušky v roce 2017 se konají podle zcela nových pravidel. Abyste u zkoušek byli úspěšní, je důležité zjistit si veškeré dostupné informace o průběhu, podobě a obsahu zkoušky. Připravili jsme pro Vás publikaci, která Vás seznámí s průběhem zkoušky, umožní Vám procvičit si jednotlivé oblasti učiva a následně si vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto. Součástí příručky je klíč se správnými odpověďmi a na webových stránkách naleznete ke stažení záznamové archy k jednotlivým cvičným testům.

 

Zdroj: http://www.didaktis.cz/GoodsDetail_LS.asp?nDepartmentID=69&nGoodsID=1857&nLanguageID=1

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Zdroj: Kam na školu.

Přijímačky – co musím vědět

 Jak se přihlásím na střední školu

Od školního roku 2016/2017 se mění pravidla přijímacího řízení ve všech středních školách. Týkají se termínů pro podání přihlášek ke studiu i konání zkoušek. U maturitních oborů se zavádí jednotná přijímací zkouška. Připravují se nové formuláře přihlášek.

Sledujte náš Infoabsolvent.cz, postupně budeme doplňovat informace.

Přihlášku v prvním kole podej včas

V prvním kole přijímaček si můžeš podat dvě přihlášky ke studiu, například zvolíš jeden obor ve dvou školách nebo dva různé obory v jedné škole, a to kdekoli v České republice. Kdyby ti to v prvním kole nevyšlo, zkusíš to znovu v dalším kole.

 

Termíny pro podání přihlášky platí pro všechny obory, tzn., jak maturitní, tak s vyučením i bez:  

 

do 30. listopadu 2016

 

*       do uměleckých oborů v konzervatořích

*       do oborů s talentovou zkouškou, tzn.:

·    ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění

·    4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou

 

do 1. března 2017

*       do všech ostatních oborů

 

Nový tiskopis přihlášky ke studiu

 

Vzhledem ke změnám v přijímacím řízení na střední školy je platný pouze nový tiskopis přihlášky. V současné době se jejich podoba připravuje.

Dostaneš ho ve škole nebo si ho stáhneš z webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz.

 

*       Za řádné vyplnění přihlášky, včasné podání a další náležitosti odpovídáš sám/sama, resp. tvoji zákonní zástupci (rodiče nebo jiná pověřená osoba).

*       V prvním kole přijímaček můžeš podat dvě přihlášky. Když využiješ této možnosti, uveď do přihlášky obě školy (nebo oba obory). Jestliže zvolíš jen jeden obor a školu, druhou kolonku nevyplňuj a tiskopis pošli jen do vybrané školy.

*       Budeš-li přijat/a do obou škol, rozhodneš se podle svého přání a tam odevzdáš zápisový lístek.

*       Jestliže se ředitel střední školy rozhodne pro konání školní přijímací zkoušky (ta může, ale nemusí být), vyhlásí k ní dva volitelné dny/termíny pro její vykonání. Jeden z nich si vyber a zapiš do přihlášky k oboru.

*       Letošní novinkou je, že do maturitního oboru budeš povinně konat jednotnou přijímací zkoušku. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou skupiny oborů 82 a uměleckých oborů v konzervatořích, které probíhají v jiném režimu. Kromě jednotné zkoušky můžeš ještě konat i školní zkoušku, pokud ji škola vyhlásí.

Hlásím se do maturitního oboru

*       Přihlášku můžeš vyplňovat ručně i elektronicky. Každé škole se posílá jeden kompletně vyplněný tiskopis, takže ji nezapomeň zkopírovat nebo vytisknout dvakrát. Pak už zbývá jen tvůj podpis a jednoho z rodičů. Známky z vysvědčení ti většinou vyplní ve škole, ale můžeš si je do přihlášky napsat sám/sama a pak nechat ve škole potvrdit, nebo je i možné přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení.

*       Pokud je požadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče jako podmínka k přijetí do určitých oborů, musíš zajít ke svému lékaři. Posudek se píše rovnou do přihlášky, nebo, je-li to delší zpráva, přiložíš ho k přihlášce v ověřené kopii (tu pořídíš na každé poště).

Zdravotní požadavky pro studium

 

*       Přihlášky, případně další dokumenty, pošli doporučeně poštou v tištěné podobě (nelze elektronicky) do obou škol. Můžeš je také podat ve škole osobně a nechat si potvrdit převzetí přihlášky.

*       Pokud je součástí přijímaček zkouška, nejpozději 14 dní před jejím konáním dostaneš písemnou pozvánku i s pokyny, např. co si vzít s sebou, kam se dostavit aj.

Doporučení:

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než přihlášku podáš, zjisti si na webu vybrané školy, že se tvůj obor opravdu otevírá. Kontakty na školy najdeš u nás, v sekci Kam na školu.

 

Řešíš nějaké své zdravotní nebo jiné znevýhodnění?

V případě, že potřebuješ k přijímačkám upravit podmínky, musíš zajít do školského poradenského zařízení. Ve škole ti dají kontakt. Odborníci se vyjádří k tvým speciálním vzdělávacím potřebám a vytvoří návrh, podle kterého ti střední škola podmínky uzpůsobí.

Když budeš ke studiu přijat/a, úprava podmínek se vztahuje na celé studium.

Určitě se ale vyplatí svůj studijní záměr předem prodiskutovats vedením střední školy, o kterou máš zájem. Je nutné zvážit závažnost i rozsah tvého znevýhodnění nebo postižení ve vazbě na možnosti školy, tzn., jestli škola může zajistit kvalitu vzdělávání s ohledem na tvé potřeby.

Přihlášku ke studiu musí v každém případě doplňovat i lékařské potvrzení.

 ****************************************************************************************************************************************************************************************************


Vyhláška o přijímacím řízení ke třednímu vzdělávání zde.

Informace o státních přijímacích zkouškách CERMAT zde.

INFORMACE CERMATU zde.
SCIO informace zde.
Testování zde.
Sportovní SŠ zde.
********************************************************************************************************************************************************************************
Formulář přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou ke stažení zde.
NOVÝ formulář přihlášky na SŠ denní studium ke stažení zde.¨
VYSVĚTLIVKY K TISKOPISŮM PŘIHLÁŠEK ZDE.
Vzor pro odvolání zde.
Informace pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami zde.********************************************************************************************************************************************************************************

Závazné termíny:

do 30. listopadu 2016 - Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017 - Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017- Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

******************************************************************************************************************************************************************************************************

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2016/2017 stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb. (kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách) ve znění pozdějších předpisů.

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně dvě přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává.

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Zápisový lístek u cizinců, kteří nejsou žáky ZŠ, vydává krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území ČR, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá. Zkracuje se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, termín konání od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Umožňuje se, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení. Další informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

********************************************************************************************************************************************************************************
Bezplatná konzultace AC EDUCATION s.r.o. - udržitelnost projektu
http://aceducation.cz/karierova-poradna/
Hra:
http://hra.aceducation.cz/

Národní soustava kvalifikací - Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR  zde.


********************************************************************************************************************************************************************************

Informace k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017
/viz kapitola 5.1 ze Souboru pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017,
Čj.: MSMT-7896/2016-3/


Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

·         sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,

·         konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání,

·         přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum). Pro tento účel předává údaje z přihlášky uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s maturitní zkouškou škola Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

·         jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

·         jednotná zkouška se koná podle § 60c odst. 1 školského zákona v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup,

·         jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám,

·         školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %,

·         v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.

·         mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti, jako v uplynulém školním roce, tak v prvním kole přijímacího řízení zůstává zejména:

·         podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

·         vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,

·         po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),

·         vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

·         výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

·         termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,

·         termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,

·         termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

Soubor pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2016/2017 byl zveřejněn dne 2. června 2016 na http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 30. září 2016

Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017

Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k-prijimacimu-rizeni-na-stredni-skoly-pro-skolni

*************************************************************************************************************************************
ips

Informační a poradenská střediska při úřadech práce (IPS)


Střední školy na Mostecku zde.
Dny otevřených dveří ve středních školách na Mostecku zde.
Termíny přehlídek středních škol v Ústeckém kraji zde.
***************************************************************************************************

Další užitečné odkazy - zjisti čím ti mohou prospět:

www.zkola.cz/kudykam/Stranky/KudyKam.aspx

www.infoabsolvent.cz

www.ceskaskola.cz

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zkola.cz

www.gwo.cz

www.scio.cz

www.proskoly.cz


http://www.orienteexpress.cz/ 
http://www.orienteexpress.eu/ 
http://www.job-tip.cz/ 
http://www.occupationsguide.cz/ 

Od letošního února kurz k získání základního vzdělání nabízí Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace.

Bližší informace naleznete v přílohách tohoto e-mailu, příp. na www.zschanov.cz. Podle informace Mgr. Moniky Kynclové, ředitelky chanovské školy, se kurz z důvodu nízkého zájmu ze strany veřejnosti zatím neotevřel, další je plánován od září 2016.

Kurz pro získání základního vzdělání.pdf - ke stažení zde (228kB).

Přihláška do kurzu.pdf - ke stažení zde (136 kB).

Kurz základního vzdělání_info.pdf - ke stažení zde (239 kB).

Přihláška k závěrečné zkoušce.pdf - ke stažení zde (136kB).
INFO 2015/2016 - Zdroje informací 


Moderní robotizované pracoviště zde.
( https://www.youtube.com/watch?v=qgOgFqYu3lM)

Zhodnoť zdroje informací.

Průmyslová zóna TRIANGEL u Žatce - http://www.industrialzonetriangle.com/cs
Strategická rozvojová zóna JOSEPH u Mostu - https://www.youtube.com/embed/j0ZJzVaO40Y?rel=0&autoplay=1

https://www.youtube.com/watch?v=dQ-eY4NT_GE&list=PLA351425B4BD562D2&index=10


Videoupoutávky studijních oborů v Mostě a okolí:

www.youtube.com/watch?v=iVxXpXgOPrI
www.youtube.com/watch?v=JQ_uAzzSWkQ
www.youtube.com/watch?v=l04GWfFMHpY
www.youtube.com/watch?v=cgIpurnvWOk
www.youtube.com/watch?v=kO7D6vTzJMc
www.youtube.com/watch?v=wStZ0jDk5Zk
www.youtube.com/watch?v=tcLjXOjxAB4
www.youtube.com/watch?v=rSfNqy_btrg


http://www.vychova-vzdelavani.cz/ -
Výchova k volbě povolání je součástí všeobecného vzdělávání, které zahrnuje přípravu na svět práce, postupnou profesní orientaci a pomoc při volbě profesionální dráhy. Rozšiřuje obecně pracovní kompetence a předprofesní dovednosti, seznamuje s trhem práce, povinnostmi a právy pracujících, vztahy na pracovišti mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, poskytuje vhled do charakteristických rysů a typů zaměstnání, seznamuje se socioekonomickým statusem profesí atd. (Průcha, Walterová a Mareš, 2003, s. 278).