Data se průběžně doplňují.

  EU peníze školám
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách
Číslo výzvy 21

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace, 434 01 Most

Odučených hodin v rámci projektu 864
Vytvořeno DUMů (digitálních učebních materiálů) 600
Proškoleno učitelů v DVPP 24

Realizační tým projektu:

Manažer projektu Mgr. Dagmar Šolarová
Věcný manažer - administrátor projektu Mgr. Jaroslav Hasil
Metodik projektu Mgr. Libuše Svobodová
ICT technik projektu Ing. Jan Vrtiška
Finanční manažer projektu Eva Cielecká
Účetní projektu Miroslava Janátová

Únor 2012 - Byla podána a schválena první monitorovací zpráva.

Září 2012 - Byla podána a schválena druhá monitorovací zpráva.

Březen 2013 - Byla podána a schválena třetí monitorovací zpráva.

Září 2013 - Byla podána a schválena čtvrtá monitorovací zpráva.

Březen 2014 - Byla podána a schválena pátá závěrečná monitorovací zpráva. (03. 04. 2014)

 

Projekt - PENÍZE  ŠKOLÁM - CZ.1.07/1.4.00/21.1781 - INDIVIDUALIZACE
Označení   Číslo klíčové aktivity         Realizováno
EU-INDI-1 Nekolová      I/1 ČaIG - v českém jazyce - 1.ročník skupinová výuka 36 odučených hod. 2011/2012
EU-INDI-2 Ryjáčková I/1 ČaIG - v českém jazyce - 2.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-3 Šnejdarová   I/1 ČaIG - v českém jazyce - 4.ročník skupinová výuka 36 odučených hod. 2011/2012
EU-INDI-4 Ondráčková  I/1 ČaIG - v českém jazyce - 5.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-5 Doležalová II/1 CzJ - ve VKAj - 6. a 7. ročník skupinová výuka 36 odučených hod. 2011/2012
EU-INDI-6 Schererová II/1 CzJ - v 5. ročníku skupinová výuka 36 odučených hod. 2011/2012
EU-INDI-7 Vrtiška III/1 INDI prostřednictvím DIGI-TECH skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-8 Janatová IV/1 M - 3.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-9 Šnejdarová   IV/1 M - 2.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-10 Vrabcová IV/1 M - 1.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-11 Firmanová IV/1 M - 5.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-12 Svatošová IV/1 M - 6.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-13 Svobodová IV/1 M - 7.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
EU-INDI-14 Svobodová IV/1 M - 7.ročník skupinová výuka 72 odučených hod. 2012/2013
  Celkem       864    

Ve školním roce 2012/2013 probíhá individualizace v předmětech:

EU-INDI-1 VY_11_HODINY_ONL_1 Ondráčková  I/1 ČaIG - v českém jazyce - 1.ročník skupinová výuka 36
EU-INDI-2 VY_11_HODINY_RYM_2 Ryjáčková I/1 ČaIG - v českém jazyce - 3.ročník skupinová výuka 36
EU-INDI-3 VY_31_HODINY_VrJ_3 Vrtiška III/1 INDI prost.DIGI-TECH - 4.C skupinová výuka 36
EU-INDI-4 VY_11_HODINY_SNL_4 Šnejdarová IV/1 M - 3.ročník skupinová výuka 36
EU-INDI-5 VY_41_HODINY_FIL_5 Firmanová IV/1 M - 5.ročník skupinová výuka 36
EU-INDI-6 VY_41_HODINY_DvD_6 Dvořák IV/1 M - 6.ročník skupinová výuka 36
EU-INDI-7 VY_41_HODINY_SVK_7 Svatošová IV/1 M - 8.A skupinová výuka 36
EU-INDI-8 VY_41_HODINY_SVK_8 Svatošová IV/1 M - 8.B skupinová výuka 36
EU-INDI-9 VY_41_HODINY_SVL_9 Svobodová IV/1 M - 9.A skupinová výuka 36
EU-INDI-10 VY_41_HODINY_SVL_10 Svobodová IV/1 M - 9.B skupinová výuka 36

 

 

Projekt - PENÍZE  ŠKOLÁM - CZ.1.07/1.4.00/21.1781 -

Digitální učební materiály - DUM -

jednotlivé dumy v programech pro interaktivní tabuli a v prezentacích naleznete zde

DUMy ve žlutém poli byly již realizovány a ověřeny ve výuce.
Označení   Číslo klíčové aktivity Počet  
DUM-1/1 Skramušská III/2 20 DUM - D
DUM-1/2 Skramušská III/2 20 DUM - D
DUM-1/3 Vrabcová III/2 20 DUM - Čj - abeceda
DUM-2/1 Doležalová III/2 20 DUM - Aj
DUM-2/2 Doležalová III/2 20 DUM - Aj
DUM-2/3 Doležalová III/2 20 DUM - Aj
DUM-3/1 Dvořák III/2 20 DUM - M - 4.ročník
DUM-3/2 Dvořák III/2 20 DUM - M -5.ročník
DUM-3/3 Firmanová III/2 20 DUM - M - 6.ročník
DUM-4/1 Firmanová III/2 20 DUM - M - 7.roč.
DUM-4/2 Firmanová III/2 20 DUM - Z - 6.roč.
DUM-4/3 Firmanová III/2 20 DUM - Z - 7.roč.
DUM-5/1 Hasil III/2 20 DUM - Pč
DUM-5/2 Hasil III/2 20 DUM - Pč
DUM-5/3 Hasil III/2 20 DUM - Pč
DUM-6/1 Janošová III/2 20 DUM - Fy - fyzikální veličiny
DUM-6/2 Papoušková III/2 20 DUM - Ch
DUM-6/3 Vrtiška III/2 20 DUM - CH
DUM-7/1 Šnejdarová III/2 20 DUM - Čj - slovní druhy
DUM-7/2 Krčmářová III/2 20 DUM - Čj - tvrdé a měkké souhlásky
DUM-7/3 Ondráčková III/2 20 DUM - Čj-vyjmenovaná slova
DUM-8/1 Skramušská III/2 20 DUM - Čj
DUM-8/2 Skramušská III/2 20 DUM - Čj
DUM-8/3 Žilková III/2 20 DUM - Čj
DUM-9/1 Fuchsová III/2 20 DUM - M - sčítání a odčítání do 100
DUM-9/2 Šnejdarová III/2 20 DUM - M - násobení a dělení
DUM-9/3 Svatošová III/2 20 DUM - M - 8.ročník
DUM-10/1 Vrtiška III/2 20 DUM - Pč - finanční gramotnost
DUM-10/2 Vrtiška III/2 20 DUM - Pč - finanční gramotnost
DUM-10/3 Vrtiška III/2 20 DUM - Vol - základy admin.
Celkem   DOKONČENO: 600  

 

Autorství pracovních materiálů - Digitální učební materiály.
  Název Rozsah/stran Autor:
DUM-1/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku dějepisu – vývoj člověka v pravěku pro 6. ročník. Rozsah 118 stran Autor: Mgr. Martina Skramušská
DUM-1/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku dějepisu – starověk pro 6. ročník. Rozsah 154 stran Autor: Mgr. Martina Skramušská
DUM-1/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka - abeceda. Rozsah 110 stran Autor: Mgr. Lenka Vrabcová
DUM-2/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku angličtiny – pro 1.stupeň Rozsah 191 stran Autor: Mgr. Edita Doležalová
DUM-2/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku angličtiny – pro 2. stupeň Rozsah 210 stran Autor: Mgr. Edita Doležalová
DUM-2/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku angličtiny – pro 1. stupeň Rozsah 194 stran Autor: Mgr. Edita Doležalová
DUM-3/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace ve 4. ročníku. Rozsah 223 stran Autor: David Dvořák
DUM-3/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace v 5. ročníku. Rozsah 218 stran Autor: David Dvořák
DUM-3/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace v 6.ročníku Rozsah 177 stran Autor: Mgr. Lenka Firmnová
DUM-4/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace v 7.ročníku Rozsah 191 stran Autor: Mgr. Lenka Firmnová
DUM-4/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku zeměpisu v 6.ročníku Rozsah 176 stran Autor: Mgr. Lenka Firmnová
DUM-4/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku zeměpisu v 7.ročníku Rozsah 218 stran Autor: Mgr. Lenka Firmnová
DUM-5/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku člověk a svět práce – Volitelný předmět – Mediální výchova školní časopis Rozsah 125 stran Autor: Mgr. Jaroslav Hasil
DUM-5/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku člověk a svět práce – Počítačová grafika a digitální fotografie  Rozsah 122 strany Autor: Mgr. Jaroslav Hasil
DUM-5/3 Název sady:Sada pracovních materiálů pro výuku Informační a komunikační technologie – Počítačová grafika, 7.B Rozsah 126 stran Autor: Mgr. Jaroslav Hasil
DUM-6/1 Název sady: : Fyzika - fyzikální veličiny Rozsah 180 stran Autor: Ivana Janošová
DUM-6/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku chemie 9.A. Rozsah 141 stran Autor: Ing. Irena Papoušková
DUM-6/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro procvičování výuky chemie 8.B. Rozsah 118 stran Autor: Ing. Jan Vrtiška
DUM-7/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka – slovní druhy
v 5. ročníku. 
Rozsah 152 stran Autor: Mgr. Lenka Šnejdarová
DUM-7/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka – tvrdé , měkké souhlásky. Rozsah 138 stran Autor: Mgr. Romana Krčmářová
DUM-7/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka –vyjmenovaná slova. Rozsah 164 stran Autor: Mgr. Lucie Ondráčková
DUM-8/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka – gramatické jevy pro 5. ročník. Rozsah 117 stran Autor: Mgr. Martina Skramušská
DUM-8/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku českého jazyka – slohové útvary pro 7. ročník. Rozsah 109 stran Autor: Mgr. Martina Skramušská
DUM-8/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku Českého jazyka. Rozsah 173 stran Autor: Ivana Žilková
DUM-9/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace pro 1. a 2. ročník. Rozsah 125 stran Autor: Mgr. Zuzana Fuchsová
DUM-9/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku matematiky a její aplikace – násobení a dělení do 100 ve 3. ročníku. Rozsah 153 stran Autor: Mgr. Lenka Šnejdarová
DUM-9/3 Název sady: Sada materiálů pro výuku matematiky a jejich aplikací v 8. ročníku Rozsah 148 stran Autor: Mgr. Květoslava Svatošová
DUM-10/1 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku Finanční gramotnosti. Rozsah 125 stran Autor: Ing. Jan Vrtiška
DUM-10/2 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku Finanční gramotnosti 9. Rozsah 117 stran Autor: Ing. Jan Vrtiška
DUM-10/3 Název sady: Sada pracovních materiálů pro výuku Základů administrativy. Rozsah 151 stran Autor: Ing. Jan Vrtiška
    Celkem 4664 stran  

 

 

Projekt - PENÍZE  ŠKOLÁM - CZ.1.07/1.4.00/21.1781 - VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKU

kurzy byly již absolvovány

  Jméno účastníka aktivita     Celkové náklady na klíč. aktivitu
1 Nekolová I/3 osvědčení 2 958 vzdělávání 5 916
2 Šnejdarová I/3 osvědčení 2 958 vzdělávání
1 Dvořák II/3 osvědčení 2 110 krátkodobý metodický kurz v rozsahu min. 4 hodin   4 220
2 Schererová II/3 osvědčení 2 110 krátkodobý metodický kurz v rozsahu min. 4 hodin  
1 Janatová II/4 osvědčení 10 752 roční jazykový kurz - min 60 hodin za rok   43 008
2 Krčmářová II/4 osvědčení 10 752 roční jazykový kurz - min 60 hodin za rok  
3 Ondráčková II/4 osvědčení 10 752 roční jazykový kurz - min 60 hodin za rok  
4 Schererová II/4 osvědčení 10 752 roční jazykový kurz - min 60 hodin za rok  
1 Babouček III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny   23 160
2 Doležalová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
3 Firmanová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
4 Hasil III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
5 Janatová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
6 Kratochvílová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
7 Papoušková III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
8 Ryjáčková III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
9 Skramušská III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
10 Svobodová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
11 Šnejdarová III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
12 Vrtiška III/3 osvědčení 1 930 vzdělávání - kurz nejméně 4 hodiny  
1 Janošová V/3 osvědčení 1 967 vzdělávání 3 934
2 Papoušková V/3 osvědčení 1 967 vzdělávání
1 Svobodová VI/3 osvědčení 2 359 vzdělávání 4 718
2 Vrtiška VI/3 osvědčení 2 359 vzdělávání
  Celkem     84 956     84 956