STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

vydalo Obecně závaznou vyhlášku č.9/2011 ze dne 27. října 2011, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Most.

obvod č. 11

pro Základní školu, Most, J. A. Komenského 474, příspěvkovou organizaci, je tvořen z části obce Most: - část části obce Most je tvořena základní sídelní jednotkou 046 – Na Sadech a částí sídelní jednotky 045 – Výsluní ohraničenou ulicemi Lipová, Velebudická a Česká.

Obvod č. 11  je tvořen ulicemi:

Česká (mimo 1021 - 26)
J. A. Komenského
Kpt. Jaroše
Lidická
Lipová 1841
Lipová 3321
Lipová 390
Lipová 803 - 808
Lipová 819
M. J. Husa
Okružní 1718 - 1719
Okružní 1733
Okružní 3130
V Sadech
Velebudická