Zápis z jednání Klubu rodičů dne 6. 9. 2016 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 8. 9. 2015 zde.
Zápis z jednání výboru Klubu rodičů dne 03. března 2015 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 09. září 2014 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 04. března 2014 zde
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 10. září 2013 zde. Hospodaření  Klubu rodičů zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 05/02/2013 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 06/09/2012 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 07/09/2010 zde.
Zápis z jednání Klubu rodičů dne 08/06/2010 zde.
Zápis z jednání Rady školy a Klubu rodičů dne 03/03/2009 zde. Dílčí zpráva o hospodaření Klubu rodičů ve školním roce2008/2009 zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 09/09/2008 zde.Hospodaření Klubu rodičů ve školním roce 2007/2008 zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 04/03/2008 zde.
Autoevaluace za první pololetí 2007/2008 - v souvislosti s novým ŠVP RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ zde.
Zápis z jednání Rady škola a Klubu rodičů dne 04/03/2008 zde.
 

 

*****************************************

 

Výbor Klubu rodičů ve školním roce 2014/2015:

Milan Kamír – předseda ( zvolen 7.10.2014, otec žáka 4.B a 8.A)

Vladimíra Štorchová – kontrolor hospodaření

Ing. Milan Let

Mgr. Karin Schererová – kontrolor hospodaření ( zvolena 7.10.2014, matka žáka 3.B)

Petr Henych – kontrolor hospodaření ( zvolen 7.10.2014, otec žáka 1.C)