Ve  školním roce  2016/2017 škola vyučuje ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ  - III. verze.

  ŠVP RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ - III verze. platná od 01. 09. 2013.
Tisk III. verze ŠVP RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ je k dispozici v kanceláři školy.
Aktuální, upravený ŠVP bude záhy publikován.
***
*** Vyučování ve školním rece 2016/2017 končí v pátek 30. června 2017. Nový školní rok 2017/2018 bude slavnostně zahájen 4. září 2017. *** ***
   
****************************
kostel
****************************
NABÍDKA PRÁCE: 
  Hledáme do svého týmu kvalifikovaného učitele či kvalifikovanou učitelku fyziky. ( Podle Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, § 7 a 8) . Zájemci, hlaste se na skola@mostzs15.cz, profesní životopis. Vystaveno dne: 01. 09. 2014.  Aktualizováno 5. 5. 2017.)
Pedagogičtí pracovníci zahajují přípravný týden v pondělí 28. 08. 2017 v 8:00 hodin.
*****

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍD 7. - 8. 4. 2017    -  ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZDE.

Informace pro budoucí prvňáky o platbách za školní družinu a stravu zde. Úplata ve školní družině zde.
*****
Navržení kandidáti do školské rady na období 2017 - 2020 za rodiče - volby proběhnou 5. září 2017 na TS
pan Jiří KRAUS, rodič , herec, Městské divadlo Most
pan Stanislav ŠEBEK, rodič, technik, JS Hipodrom Most    

VÝZNAMNÉ DNY a STÁTNÍ SVÁTKY

5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července - Den upálení mistra Jana Husa
xox

Jsme zapojeni do projektů či máme udržitelnost:

logo

O jakou podporu v šablonách jde - najdete zde.

Realizační tým - zde.

Projekt s registračním číslem: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003071

Výzva 02_16_022, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Název: Učení pro radost, úspěch, zdraví. 

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 347 904,-Kč Výdaje jsou plně hrazeny z projektu.

xox

Číslo výzvy 57, Počáteční vzdělávání, MŠMT, CZ.1.07/1.1.00/57.1089 Krok za krokem , 319 412,00,- Kč, závěrečná monitorovací zpráva odsouhlasena, Byl ukončen.

Tato škola je zapojena do projektu SEDMIKRÁSKA, Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/53.0011, Realizace projektu 01. 09. 2014 - 31. 07. 2015 Byl ukončen.

Tato škola je partnerem v projektu MINIPODNIKY Všechno v mém životě souvisí. Nositelem projektu je AC Education s.r.o. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0041. Byl ukončen.
Tato škola je partnerem Projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ Byl ukončen.

Číslo projektu: CZ.1.07./1.3.00/51.0038Příjemce:SMARTER Training & Consulting s.r.o Realizace: AV MEDIA, a.s.

 Poradenské pracoviště  -
xox
Odkazy:

most recyklo ebezpe linka

tel. 116 111 kdykoliv a zdarma
linkabezpeci.cz, pomoc@linkabezpeci.cz,
http://chat.linkabezpeci.cz (v provozu každý den 15 – 19 hod.)
Facebook: https://www.facebook.com/Linkabezpeci 

Partnerská škola Heinrich-von-Trebra-Mittelschule Marienberg.

Provoz školního hřiště zde.