ODKAZY  NA  AKTUÁLNÍ  FOTODOKUMENTACI  A VIDEA ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

        AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE A VIDEA Z AKCÍ - KLIKNĚTE ZDE.

 

 Videopohlednice z mého města - Pictures of  Most zde.  

 Pojďte dál a nezouvejte se. Videopohlednice  zde.

Historická fotogalerie

digitální foto: Mgr.Jaroslav Hasil, Ing.Jan Vrtiška

komentář: Mgr. Jaroslav Hasil

Vítáme Vás na spojovací chodbě.
Je ústřední komunikační tepnou mezi
čtyřmi budovami naší školy.
Škole dominuje barva v rozmanitých tvarech.
Na šedivém sídlišti je to rozkvetlá oáza
klidu a pohody pro hry a práci.
Na tvorbě příjemného prostředí se podílejí
žáci i učitelé naší školy.
Výtvarnou koncepci vtiskl škole už před léty
svým rukopisem Mgr. Jaroslav Hasil.
Žáci si svou výzdobu neničí.

Je inspirující pro mladší i návštěvníky.

Hezkou tradicí, která ve škole zdomácněla, je
měsíc vánočního těšení s ozdobeným stromkem,
Lucií, Barborkami, Mikulášem a čerty,
se svíčkami splněných přání a loďkami setkání.
Děti ze školní družiny se ve slavnostním respiriu
představí tím, co dovedou, svým rodičům.
Každý den je z tradic Vánoc něco k vidění.
Vánoční i novoroční přání přicházejí ze všech
koutů naší vlasti, ale i od dětí samotných.
Bohatě nazdobené slavnostní tabule jsou
inspirací pro malé i velké. Už se těší na vřelou
atmosféru Vánoc. Jsou si o trošičku blíž a jsou
i k sobě vlídnější.
Odborné pracovny jsou zároveň kmenovými
třídami. Aby se v nich všichni dobře cítili, jsou
opatřeny trvalou výtvarnou výzdobou.
I v chemické "laboratoři" může být útulno.
A práce na pokusech se může stát zábavou.
Spokojení jsou žáci i učitelé.
Estetická kultura je na velmi dobré úrovni.
Děti pracují v klasických výtvarných
technikách. Důraz je položen na řemeslné
zpracování i autorskou invenci.
Své práce vystavují na rozlehlých chodbách
a v respiriích školy.
Stále častěji je vyhledávána učebna informatiky.
Všichni žáci devátých tříd projdou výcvikem
práce na internetu: surfují, chatují, posílají SMS.
Od prvních tříd se všichni žáci začínají
seznamovat s prací na osobních počítačích,
nejprve ve výukových programech, později
v textových a tabulkových editorech.
Ke své tvorbě využijí i grafické programy.

Počítače oslovují ty nejmenší...

...i ty škole již odrostlé.

Ve škole jsou prostorné chodby a respíria.

O přestávkách, ke kterým nám nezvoní,

je tady živo. Jsou zde konány školní besídky,

zpívání u stromečku i rozloučení s deváťáky.

Protože nemáme školní pozemek,

děti se na chodbách staraji o květiny.

Neustálé dilema: vybrat si můžeme:........

........to zdravé, nebo to dobré...???

Jsme před školní jídelnou, splní každé naše přání

- vaří zdravě a velmi chutně. Jsme spokojeni.

Usedáme...a ubrousku prostři se.

O snídaně a svačinky se nám postará kantýnka.

Sborovna(vlevo) i speciální učebna pro děti

s poruchami učení vznikly svépomocí.
Každoročně měří své síly třídní kolektivy
pod olympijskými kruhy v neolympijských
disciplínách. Svou sounáležitost vyjadřují
vlastnoručně vyrobenými vlajkami a dresy.
Nejlepší sportovci a reprezentanti školy
jsou poctěni zapálením symbolického
olympijského ohně. Sportovních klání se účastní
děti prvního i druhého i stupně.