Podklady dodala Ivča Lhotáková,  vedoucí vychovatelka ŠD  - aktualizace 29/09/2016

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST, J. A. KOMENSKÉHO 474, MOST, P.O.


 Dřívější odchod z družiny - formulář zde.

Další aktuální fotogalerie z činnosti školní družiny najdete zde.

Kroužek keramiky zde.

                       

Školní družina naší školy má v současné době 5 oddělení. :

Modrá školní družina - Jana Schejbalová
Červená školní družina - Alena Rešová
Zelená školní družina - Ivana Lhotáková
Žlutá školní družina - Iveta Perglová
Barevná školní družina - Simona Csesznoková

sd3

sd1

Červená ŠD - Alena REŠOVÁ, vychovatelka

sd6 sd4

Modrá ŠD - Jana SCHEJBALOVÁ, vychovatelka

Barevná ŠD - Simona CSESZNOKOVÁ, vychovatelka

sd5

sd2

Žlutá ŠD - Iveta PERGLOVÁ, vychovatelka

Zelená ŠD - Ivča LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka

        

Již řadu let pracuje systémem uvolněného režimu. Pro svoji činnost využívá nejen svých učeben, ale i prostorné chodby, tělocvičny, hudebnu, školní kuchyňky, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, hernu MC, školní hřiště a další přilehlá místa školy. Tento způsob práce přináší dětem uvolnění, ale zároveň vede k samostatnosti, odpovědnosti

a sebekázni. Děti samostatně odchází na oběd, na kterém nejsou nuceny k jednotnému tempu při jídle, ani k dojídání a nucenému odchodu na povel.

 

Ve školní družině pracují kvalifikované vychovatelky, které umožňují vašim dětem

rozvíjet své schopnosti, učí je řešit své problémy a umění komunikovat a spolupracovat.

Vychovatelky se věnují dětem individuálně, jsou ve stálém kontaktu s třídními učiteli i rodiči.

 

Co školní družina nabízí?

 -         zajímavý program s převahou relaxačních prvků

-         umožňuje dětem rozvoj individuálních aktivit

-         zajišťuje činnosti v okrajových, zalesněných částech města

-         organizuje odpolední a víkendové výlety a exkurze

-         připravuje návštěvu bazénu, kina, divadla, planetária, dopravního hřiště

      a ostatních rekreačních zařízení

-         zajišťuje rozvoj poznávacích schopností dětí

 

sd7 sd8
   
sd9 sd10
   


Projektová témata naší ŠD

-         Chutě a barvy podzimu

-         Dýňování

-         Jablkobraní

-         Týden se zvířátky

-         S čerty nejsou žerty

-         Vánoční zvyky a tradice

-         Vítáme prvňáčky

-         Masopust v ŠD

-         Velikonoční jarmark

-         Módní novinová přehlídka

-         Děti pozor červená

-         Co má kola soutěží

-         Maminkám

-         Indiánské hrátky

-         Rodinný den

-         Barevný den

sd13

sd17

    

 

Specializace

      Každý měsíc zařazujeme program „Dnes si vyberu sám“. Jedná se o nabídku šesti programů:

- Sportuj s námi

- Počítač a já

- Dnes vařím já

Výtvarné hrátky

-  S hudbou a úsměvem

- Tancuj, tancuj, ….

 

sd21

sd21

 

Spolupráce se školním klubem

            ŠD velmi úzce spolupracuje se ŠK. Naši velcí kamarádi nám pomáhají při mnoha našich akcí. Jednak  nám sami připravují např. sportovní turnaje. Při jiných soutěžích nám zajišťují rozhodčí, měřiče či obsluhu na stanovištích a jsou hry, které s námi přímo hrají.

 

 


 

CELOROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍHO KLUBU

A ŠKOLNÍ DRUŽINY

na školní rok 2016 – 2017

 

„ Za tajemstvím ostrovů“

Celoroční zájmová soutěž pro ŠD a ŠK

Motto: „RADOST - ÚSPĚCH – ZDRAVÍ“

 Náš tradiční pokřik:

Skládáme si volný čas,

přijďte všichni mezi nás,

ve školním klubu v družině,

hrajeme si jémine.

Kdo si hraje, nezlobí,

to je jasné, to se ví.

Od léta do léta soutěžení rozkvétá.

Radost – Úspěch - Zdraví

to je naše klání.

 

 

ZÁŘÍ:                  Zahájení celoroční hry na školním hřišti

                            Pevnina

-         Seznámení s hrou

-         Vstupní prohlídka

-         Námořnické zkoušky

-         Koráb, název, vlajka, pokřik

-         Námořnická pravidla, přísaha, jímací listina

 ŘÍJEN:                 Větrný ostrov

-         Obchodníci

-         Racek

-         Lov tuleňů

             

LISTOPAD:         Tajuplný ostrov

-         Strážný koš

-         Průzkum ostrova

-         Šifra

           

PROSINEC:        Vánoční ostrov

-         Vánoční tvoření

-         Vánoční zvyky a tradice

-         Vánoční turnaj

-         Čaj u námořníka

   

LEDEN:               Ledový ostrov

-         Závody v lanoví

-         Uzlování

-         Sardinky        

-         Lodě v mlze

   

ÚNOR:                Ostrov pirátů

-         Záchranná plavidla

-         Karneval pirátů

-         Pirátské hudební nástroje

-         Ostrovní a pirátské hry

             

BŘEZEN:            Ostrov pokladů 

-         Výroba truhlic

-         Hledání pokladu

-         Lov perel

-         Lávka

 

DUBEN:             Velikonoční ostrov

-         Velikonoční jarmark

-         Na moře s knihou

-         Námořnický trojboj

            

KVĚTEN:           Indiánský ostrov

-         Indiánská písma

-         Domorodí průvodci

-         Tajná mapa

 

 

ČERVEN:           Korálový ostrov

-         Noc mořeplavců

-         Námořní bitva

-         Slavnostní ukončení

   

 

Nebudou chybět výlety např.: Velikonoční tradice na Lesné, zábavný park Karlovy Vary, Minigolf Plasy.

Navštívíme kino, knihovnu, muzeum, SVČ Most …

Pozveme si divadlo, kouzelníka, bublináře, fakíra ….

Zajdeme si na bowling, do planetária, na dopravní hřiště…

Akce budou doplněny o aktuální nabídky školy a jiných volnočasových organizací-

BHC Most - BILLIARD-HOCKEY  CLUB, Klub dětí v Mostě,  

Mateřské centrum Pojďte si k nám hrát Most, mateřské  školy, SVČ Most, …

KDO SI UMÍ PĚKNĚ HRÁT -          

NEMUSÍ SE NUDY BÁT 

JSME PRUŽNÍ - ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!

RADOST-ÚSPĚCH-ZDRAVÍ

Zpracovala:      Ivana LHOTÁKOVÁ, vedoucí vychovatelka ŠD

 ZŠ Komenského 474, Most

V Mostě dne 22.8.2016